Svazové země

Rusko.Rusko

Rusko je největší a nejlidnatější ze zemí bývalého Sovětského svazu. Většina území SSSR byla původně součástí Ruska, z něhož v letech 1917 až 1922 vznikly socialistické republiky, které se v roce 1922 spojily v Sovětský svaz. Hlavní město bývalého SSSR Moskva je rovněž současným hlavním městem Ruska.

Ukrajina.Ukrajina

Ukrajina je druhou nejlidnatější a třetí největší postsovětskou zemí. Jedna z největších evropských zemí s vyspělou průmyslovou a zemědělskou základnou patří v současnosti zejména díky vysoké míře korupce a střetům s Ruskem mezi nejchudší země na starém kontinentu.

Bělorusko.Bělorusko

V současnosti zřejmě nejizolovanější evropská země udržuje ze všech postsovětských států nejtěsnější vztahy s Ruskem, kam také míří většina běloruského průmyslového exportu. V Bělorusku panuje na evropské poměry tuhý politický režim pod vedením prezidenta Lukašenka, který vládne již od roku 1994.

Moldavsko.Moldavsko

Převážně rumunské území Moldavska se stalo součástí SSSR až v roce 1940, od roku 1944 bylo Moldavsko  samostatnou svazovou republikou. Obyvatelstvo se skládá ze Slovanů, Rumunů a Gagauzských Turků a moldavskýá kultura je tavícím kotlem vlivů severních, západních a východních sousedů země.

Litva.Litva

Litva je největším z pobaltských států, mzei které patří také Lotyšsko a Estonsko. Litevské území bylo střídavě součástí Ruska, Polska nebo nezávislým státem, se složitými vztahy s okolními zeměmi. Od okupace v roce 1940 se stala součástí SSSR, ze kterého jako první stát na jaře roku 1991 vystoupila.

Lotyšsko.Lotyšsko

Lotyšsko.

Estonsko.Estonsko

Arménie.Arménie

Gruzie.Gruzie

Ázerbájdžán.Ázerbajdžán

Kazachstán.Kazachstán

Kyrgyzstán.Kyrygzstán

Uzbekistán.Uzbekistán

Turkmenistán.Turkmenistán

Nejjižnější a nejizolovanější země bývalého SSSR je výjímečná klimatem, geografií i kulturou. Víc než polovinu území jedné z nejřídčeji osídlených zemí světa zaujímá poušť Karakum, většina z pěti miliónů obyvatel žije v několika městech. V zemi vládne jediná politická strana vedená prezidentem Gurbangulim Berdymuhamedovem.

Tádžikistán.Tádžikistán